AT GIVE SLIP OG BLIVE GLAD – EFTERÅR LÆRER OS AT MISTE

Man behøver ikke iagttage naturen særlig længe for at konstatere, at om efteråret giver den slip og lader alt dø. Det er også nemt at se at slippet er nødvendigt, fordi det giver plads til at en masse nyt kan vokse og blomstre, når det bliver forår.

Som mennesker vil vi helst ikke give slip. Vi er bange for at miste. Mange er bange for at miste deres ting, miste muligheder og størst er nok frygten for at miste dem vi elsker. Vi er så bange, at vi holder fast på alt.

Og så mister vi os selv.

I virkeligheden tror jeg langt hen ad vejen vi ville være lykkeligere hvis vi gav slip. Både på stort og småt. I stedet for at holde fast må vi øve os i at have tillid. Så mister vi ikke os selv, men kan faktisk bedre mærke os selv og leve livet fuldt og helt.

Er du fyldt?

At leve er at blive bombarderet med indtryk og ting vi skal forholde os til konstant. For langt de fleste mennesker fyldes der meget mere på end der gives slip på.

For mange mennesker betyder det rent fysisk forstoppelse og spændinger overalt i kroppen.  Og følelsesmæssigt og tankemæssigt og bliver mange også “forstoppede” og kan ikke finde overskud og energi til livet, fordi vi har fået for meget af det.

Alt denne dødvægt gør og tunge og trætte og triste.

Derfor er det essentielt at lære at give slip.

Hver dag og hvert sekund.

Efterårets muligheder

Om efteråret demonstrerer naturen dette.

Bladene, blomster og frugter forlader deres grene og daler mod jorden, hvor de bliver gødning for det nye der skal komme.

Frø løsner sig fra de tørre frøkapsler og lander på jorden, hvor de finder hvile for vinteren, før de, under de rette betingelser, spirer og bliver til nye planter når foråret kommer.

Det slip naturen illustrerer omkring os, kan vi også skabe inde i os selv.

Og det har vi brug for.

Sådan kan vi befri os selv for noget af den dødvægt, der ikke gavner os, og som får os til at miste os selv, fordi den har udlevet sit formål eller tillidsfuldt slippe og så de frø, der skal spire og blive til vores fremtid.

Ånd ind – Ånd ud

Men hvordan giver man egentlig slip tænker du måske?

Det lyder svært.

Det er det på en måde også, men kun fordi vi har vænnet os til at lade være.

Vi et født med evnen til at slippe.

Se bare på børn. De bærer ikke nag, de føler ikke skyld og skam – i hvert fald kun kortvarigt. De føler følelserne når de er der og næste øjeblik er de videre.

Så det er ikke svært, når det føles naturligt – når det er blevet en vane. Når vi voksne vænner os til at give slip, bliver det det letteste i verden. I promise.

Sådan er det jo egentlig med det meste. Det er hverken svært eller let, det er bare. Og vi må øve os.

For at (gen)lære evnen til at give slip skal vi arbejde med vores åndedræt.

Åndedrættet – og helt specifikt udåndingen – er vores mest effektive redskab, når vi skal slippe.

Indåndingen skaber kontakt og udåndingen giver slip på det vi ikke skal bruge.

Læg mærke til hvordan dit åndedræt er lige nu. Fylder det noget? får det lov at lave lidt lyd? Eller holder du vejret?

For de fleste vil de være det sidste.

Et levende, larmende og dybt åndedræt med fokus på både indånding og udånding er den direkte vej til en sund krop og balance i tanker og følelser.

Når vi har det på plads så kan vi bruge gammel kinesisk visdom om de 5 elementer til gå endnu dybere ind i hvad det vil sige at give slip.

Gammel kinesisk visdom – De 5 elementer

Teorien om de fem elementer stammer fra Kina og er blevet brugt til at forstå og helbrede mennesker gennem mange tusinder år. Den beskriver forholdet mellem elementerne; Jord, Metal, Vand, Træ og Ild og hvordan disse elementer kan bruges til at forstå mennesket og den verden vi lever i.
Til hvert element er knyttet farver, kvaliteter, følelser og hver element repræsenterer bestemte organer i den fysiske krop. Derudover har hvert element forbindelse til en årstid.

Gennem 5-elements-teorien kan vi altså lære noget om sammenhængene mellem årstiderne, kroppens organer og forskellige følelser.

Ethvert mennesker rummer alle 5 elementer, men de fleste har især hjemme i ét eller måske to af elementerne, hvilket kommer til udtryk både i deres personlighed, deres krop og deres helbredshistorie.

Hvis de 5 elementer er i balance og arbejder harmonisk indeni dig, så er kroppen stærk nok til at overkomme og afvise sygdom. Er der ubalance, vil der opstå en eller anden form for sygdom, som kan guide dig til at komme i balance igen.

Efteråret og Metal

I teorien om de 5 elementer hænger efteråret sammen med metal-elementet, som styrer lungerne og tyktarmen. Og det er her det her med at give slip bliver rigtig relevant.

Lunger og tyktarm er nemlig begge organer i kroppen, som vi bruger til at give slip.

I tyktarmen giver vi slip på fysisk stof, nemlig den mad vi ikke kan få mere næring ud af.

I lungerne giver vi slip på kuldioxid, et formløst stof, igennem vores åndedrættet. Vi indånder samtidig et andet formløst stof, nemlig ilt.

Om efteråret, hvor metalelementet og dermed tyktarm og lunger er aktive, kan man sige at vi øver os i at give slip på resterne af formerne i tyktarmen, og i at give slip på det formløse, det vil sige det åndelige i lungerne. Lungerne illustrerer samtidig vores forbindelse til alt levende, fordi vi med dem indtager og udskiller den ilt og kuldioxid vi alle lever i.

I den kinesiske medicin er metal elementet forbundet med følelsen sorg.  At slippe kan ofte være forbundet med sorg. Samtidig skaber det at slippe en unik mulighed for transformation. En mulighed for at vi får kontakt til noget større end os selv og de former og figurer vi normalt identificerer os med.

Metal-elementet I ubalance

Når vi er fanget i sorgen, så kan vi opleve det som en lukket cirkel, der kvæler os. Vi stivner og bliver mere og mere depressive og nedtrykte.
Fysisk kan det give hudproblemer (huden er den ”3. lunge”), astma og allergier, som kan hænge sammen med, at vi ikke har fået sluppet de gamle affaldsstoffer, og derfor begrænser muligheden for at ånde nyt ind.

Andre symptomer på ubalance i metal-elementet, og altså dermed problemer med at give slip, er gigtsmerter, degeneration af og stivhed i ryggen, smerter i arme, nakke og skuldre, trykken i brystet, ondt i halsen, hoste, hovedpine, mangel på følelsesmæssig styrke, svært ved at udtrykke sig, åndedrætsbesvær og forstoppelse.

En tyktarm der er forstoppet bliver hård og usmidig og på samme måde bliver en person med ubalance i metal-elementet stædig og firkantet i livet.

Sådan balancerer du metal elementet og bliver god til at give slip

Sundhed i metal-elementet handler om at turde miste – turde lade noget dø – i det store såvel som i det små.

Den centrale følelse vi skal øve os i er sorg.

I et stort perspektiv handler det helt enkelt om at bearbejde sorgen over de kære vi har mistet gennem livet. Og acceptere døden som en del af livet og en vis lærer. Men det kan også være et arbejde med at afdække gammel sorg over andre tab, som ubearbejdet over mange år har udviklet sig til kronisk tungsind og tristhed eller eller måske har trukket os i en helt anden grøft og er blevet gemt i alt for store ambitioner og overdreven handlekraft.

I et mikro-perspektiv kan det være noget så enkelt som at trække vejret og sige “pyt” når tingene går i vasken – i stedet for at forsøge at modarbejde og kontrollere livets gang.

At slippe fores forventninger og forestillinger om hvordan tingene skal være og være i tingene sådan som de er.

Helt konkret kan du gøre følgende:

★ Fokuser på dit åndedræt, skab små afbrydelser i din hverdag, der minder dig om at trække vejret ned i maven og give slip ud gennem munden.

★ Gør noget godt for din fordøjelse. Fx en Fysisk Forandring.

★ Værdsæt efterårets mange farver og lad dem minde dig om at livet og døden og det der er indimellem har uendeligt mange nuancer.

★ Lav en efterårsliste over alle de ting, du er klar til at slippe.

★ Giv plads til denne vigtige sorg-fase hvert år og lad den lede dig til en dybere forståelse af, hvem du selv er bag slørene

★ Hvis du synes det er svært så anerkend det. Bed om hjælp. Brug folk omkring dig eller find en dygtig behandler i nærheden af dig, som kan støtte dig.

Er slippet stadig skræmmende? Bliver du bange for at stå nøgen bagefter? Eller for at alt skal falde fra hinanden hvis du ikke holder fast?

Så vil jeg minde dig om at der altid er noget der består, selvom vi giver slip. Og det er KÆRLIGHEDEN. Faktisk træder den tydeligere frem og udøver sin magi med større lethed. Den holder dig, hvis du slipper. Tør du?

Sidste vers af “Septembers himmel er så blå” siger det perfekt:

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
Er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
Da står bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte

Lad os sammen med naturen smide rosendragten og lade hjertet og kærligheden komme frem i efterårslyset.

Jeg håber du er blevet inspireret til at gå tillidsfuldt ud i efteråret og øve dig i at give slip.

Kærlig Hilsen Doro

– Kropsterapeut uddannet ved Body SDS

Vil du også læse?

No Comments

Leave a Reply